Sesja dla Babci i Dziadka – Regulamin

REGULAMIN OFERTY “SESJA DLA BABCI I DZIADKA”

  • Organizatorem sesji jest Arkadiusz Chłopik, fotograf biznesowy i portretowy
  • Zapisy na Kursy przyjmowane są drogą emailową na adres kontakt@arkadiuszchlopik.com. Wysyłając emaila deklarujesz akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych.
  • Rezerwacja terminu sesji wiąże się z uiszczeniem opłaty w ciągu 3 dni od przesłania elektronicznego zgłoszenia. W przypadku dużej ilości chętnych o przyjęciu zapytania decyduje kolejność wpłat. W tytule przelewu należy podać “sbd” oraz Twoje imię i nazwisko.
  • Numer konta w BZWBK: Arkadiusz Chłopik, 47 1090 1043 0000 0001 2980 3465
  • Terminy sesji i szczegółowe informacje ogłaszane są na stronie Organizatora oraz przesyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy. W przypadku przyczyn niezależnych od Organizatora termin sesji może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie.
  • Voucher prezentowy uprawnia do wzięcia udziału w sesji fotograficznej określonej przy jego zakupie. Aby zrealizować posiadany Voucher, należy z minimum tygodniowym wyprzedzeniem zgłosić się do Organizatora e-mailowo lub telefonicznie. Voucher jest ważny 2 miesięce od dnia jego zakupu i nie podlega zwrotowi, chyba że Organizator nie będzie w stanie wywiązać się z jego realizacji. W szczególnych przypadkach ważność Vouchera może zostać przedłużona – decyzja ta należy do Organizatora i nie podlega reklamacji.
  • W przypadku rezygnacji Uczestnika z Kursu lub innej usługi fotograficznej na mniej niż 3 doby od terminu ich planowanego rozpoczęcia opłaty nie podlegają zwrotowi. Rezygnację należy zgłaszać na adres e-mailowy Organizatora.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub zniszczenia sprzętu i innych rzeczy uczestnika powstałe w trakcie sesji. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestnik organizuje sobie we własnym zakresie.
POWRÓT